بنزین یارانه ها لیتری ۷۰۰ تومان!

عصرایران : وزیر امور اقتصادی و دارایی از بنزین ۷۰۰ تومانی همراه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشته: دکتر حسینی که همزمان با دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به مازندران، به تنکابن رفته بود، با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: علی رغم برخورداری از منابع و سرمایه های خدادادی گوناگون، متاسفانه در استفاده و مصرف آنها تاکنون از اصول مصرف غلط و آدرس غلط پیروی شده است که همین رویه باعث هدر رفت سرمایه های ملی شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین سوخت فسیلی می شود، افزود: اگر بتوانیم با اجرای طرح هدفمندی به موفقیت مورد نظر دست یابیم، دیگر مشکل فاصله طبقاتی، دغدغه بیکاری جوانان و مشکل سرمایه گذاری در حوزه تولید را در آینده این کشور نخواهیم داشت.

حسینی قیمت بنزین را با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۷۰۰تومان اعلام کرد و افزود: منابع کشور متعلق به مردم است و دولت وظیفه دارد آنها را در راه درست و اصولی هزینه کند.

۱۰ آذر ۱۳۸۹