بنگاه املاک پیشرفته در افغانستان! /عکس

یک مرد افغانی سوار بر سه چرخه، برای فروش املاک و مستغلات تبلیغات می کند.

https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/n00093495-t.jpg