به آتش کشیدن زن ۴۰ ساله به بهانه جادوگری

 

به آتش کشیدن زن ۴۰ ساله به بهانه جادوگری

ه گفته پلیس اعضای خانواده این زن معتقد بودند که «ماهاتو» با طلسم یکی از بستگانش موجب بیماری او شده است.

ایسنا: زن نپالی به اتهام جادوگری زنده در میان آتش سوزانده شد.

خانواده این زن ۴۰ ساله او را با این توجیه که جادوگر است به آتش کشیدند.

به گفته پلیس محلی کاتماندو، اعضای خانواده این زن معتقد بودند که «ماهاتو» با طلسم یکی از بستگانش موجب بیماری او شده است.

پلیس با اعلام اینکه این حادثه روز جمعه و در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی پایتخت نپال اتفاق افتاده ‌است، گفت: در ارتباط با این موضوع ۱۰ نفر دستگیر شده‌اند.

به گفته پلیس این زن پیش از به آتش‌کشیدن چندین ضربه به بدن و سرش نیز وارد شده است.

به گفته پلیس دستگیرشدگان این حادثه به جرم خود اعتراف کرده‌اند و اتهام به قتل در انتظار آنان است.