به احمدى نژاد راى ندهید

– یک مقام صهیونیستى در اقدامى عجیب به مردم ایران توصیه کرد که اگر مى‌خواهید روابط اسرائیل با ایران به حالت نرمال برگردد، به احمدى‌نژاد راى ندهید.

به گزارش خبرگزارى آریا، وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستى طى سخنانى در حالى که تلاش داشت خود را خیرخواه مردم ایران نشان دهد، با اظهار نگرانى شدید از انتخاب مجدد دکتر احمدى‌نژاد در دور بعدى ریاست جمهوری، اعلام کرد: امیدوارم دولت کنونى ایران موقتى باشد. من به مردم ایران توصیه مى‌کنم اگر مى‌خواهید روابط اسرائیل با ایران به حالت نرمال برگردد، به احمدى‌نژاد راى ندهید. به نظر مى‌رسد شکست اسرائیل از حزب‌ا…، مسئول مرکز استراتژیک این رژیم را نیز به اغماى ذهنى فرو برده است به طورى که وى در اظهارات خود قطع روابط دو کشور را به زمان انتخاب احمدى‌نژاد منتسب کرده و بازگشت به وضع مطلوب(زمان شاه) را آرزو کرده است!