به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ایران با جهان در پسا تحریم

[ad_1]

به گزارش پایگاه اینترنتی خبرینه:

نماینده سازمان ملل متحد با اشاره به تأثیر مثبت لغو تحریم‌ها بر ارتباطات علمی و پژوهشی ایران با دنیا اعلام کرد که پس از اجرای برجام، ایران می‌تواند دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را با جهان به اشتراک گذارد و دو طرف از منافع حاصل از این امر بهره‌مند شوند.

نماینده سازمان ملل متحد با اشاره به تاثیر مثبت اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بر توسعه روابط بین المللی و علمی پژوهشی ایران اظهار کرد که ایران می تواند دستاوردهای تحقیقاتی خود را با جهان به اشتراک گذارد.

گرى لوئیس در بازدید از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد از منظر سازمان ملل متحد، مقوله محیط زیست براى توسعه جوامعى همچون ایران در اولویت توجه قرار دارد.

لوئیس به همکارى هاى زیست محیطى سازمان ملل متحد با ایران و دانشگاه آزاد اشاره کرد و ادامه داد در حال حاضر همکارى خوبى میان ایران و سازمان ملل وجود دارد و دولتمردان ایران ارتباطات نزدیکى با این سازمان براى بهبود وضعیت زیست محیطى کشور خود دارند.

او در مورد دانشگاه علوم تحقیقات تاکید کرد این واحد دانشگاهی با تعداد زیاد دانشجو، دستاوردهای علمی و پژوهشی و متنوع آموزشی و تحقیقاتی در دست اقدام خود می تواند تعامل علمی مناسبی در زمینه بین المللی داشته باشد.

نماینده سازمان ملل متحد با اشاره به تأثیر مثبت لغو تحریم‌ها بر ارتباطات علمی و پژوهشی ایران با دنیا گفت:

پس از اجرای برجام، ایران می‌تواند دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را با جهان به اشتراک گذارد و دو طرف از منافع حاصل از این امر بهره‌مند شوند.

مطلب بالا در حوزه
فن‌آوری اطلاعات
و در این  اینترنتی در تاریخ
۱۸ January 2016 | 5:08 pm منتشر شده و
گروه اینترنتی خبرینه  آن را بازنشر کرده است.

[ad_2]