به دست آوردن آی پی مقصد هنگامی که با ام اس ان چت میکنید

 

در این مقاله روشی را توضیح خواهم داد که بتوانید IP دستگاه شخصی را که با وی توسط MSN Messenger چت میکنید بدست آورید این روش؛ روش بسیار سادهای است و نیازی به هیچ نرم افزاری ندارد.


شما وقتی که در این برنامه به طرف مقابل پیغام می فرستید پیغام شما به همراه IP طرف مقابل به یک سرور مخفی فرستاده میشود و این سرور پیغام شما را به مقصد میرساند و در حقیقت شما بطور مستقیم با هم ارتباط ندارید ولی هنگامی که فایلی را میفرستید این ارتباط مستقیم است بدین ترتیب IP دستگاه مقابل فقط وقتی قابل دسترسی است که هنگام چت کردن فایلی را بفرستید یا دریافت کنید. هنگامی که فایلی را میفرستید یا دریافت میکنید دستور NetStat را اجرا کنید نتیجه کار چیزی شبیه خطوط پایین خواهد بود.


Proto Local Address Foreign Address State


TCP kick:1033 msgr-ns29.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED


TCP kick:1040 msgr-sb36.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED


TCP kick: ESTABLISHED


دو آدرس اول مربوط به سرورهای MSN Messenger است که همیشه هم ثابت نیست آنچه که شما به دنبال آن هستید آدرس است این آدرس ممکن است به صورت


host63-7-102-226.ppp.cal.vsnl.com” یا بصورت “۲۰۳..۶۴.۹۰.۶” باشد که در هر صورت آدرس طرف مقابل میباشد و اگر بصورت اول هم باشد نرم افزارهایی هستند که آنها را به IP تبدیل میکنند.


برای کنکاش بیشتر بد نیست تمرینهای زیر را خودتان انجام دهید:


۱: موقع ارسال یا دریافت فایل دستور NetStat –n را اجرا کنید. چه تفاوتی را با حالت اول مشاهده میکنید؟


‌۲: روش بالا را هنگامی که با Yahoo Messenger چت میکنید امتحان کنید. برای بهتر شدن نتیجه با یکی از دوستان خود قرار بگذارید وهنگام ارسال یا دریافت فایل دستور NetStat را اجرا کنید و IPهای بدست آمده را با IP واقعی چک کنید. به چه نتیجه ای میرسید.