به همت پژوهشگران سازمان انرژی اتمی رادیوایزوتوپ سلنیوم – ۷۵ با قابلیت کاربرد در تشخیص پزشکی در کشور تولید شد

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌یی سازمان انرژی اتمی ایران با ابداع یک روش جدید موفق به تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم ـ ۷۵ با قابلیت استفاده در پزشکی هسته‌یی شدند.


دکتر امیر رضا جلیلیان، مسئول تحقیق و توسعه رادیوداروهای بخش سیکلوترون و پزشکی هسته‌یی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌یی سازمان انرژی اتمی و محقق جوان برگزیده کشور با اعلام این مطلب به خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: سلنیوم ــ ۷۵ به عنوان یکی از مهمترین رادیوایزوتوپ‌های تشخیصی در پزشکی هسته‌یی مطرح بوده و به علت دارا بودن چارت بسیار مشخص در طیف گامای خود، می‌تواند به عنوان ایزوتوپ مهمی در کنترل کیفی و تنظیم دوربین‌های گاما در کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.


وی با اشاره به کاربرد رادیوایزوتوپ سلنیوم – ۷۵ در روش نگاره‌برداری با گسیل فتون تک انرژی، خاطرنشان کرد: ما در این طرح روشی را برای نشاندار سازی برخی از ترکیبات سلنادیازول با سلنیوم ــ ۷۵ نشاندار پیدا کردیم که این روش در نوع خود بی‌نظیر بوده و توانستیم آن را در مجامع علمی اعلام کنیم.


این متخصص داروسازی هسته‌یی افزود: سلنیوم ــ ۷۵ یک رادیوایزوپ تشخیصی است که اگر ترکیبی با آن تهیه شود به عنوان رادیودارو یا به عنوان ترکیب نشاندار ارزش تشخیصی خواهد داشت.


دکتر جلیلیان درباره کاربردهای رادیوایزوتوپ تولید شده در پزشکی هسته‌یی به ایسنا گفت: بسیاری از موجودات زنده از جمله انسان به سلنیوم برای رشد و نمو و عملکرد تعدادی از آنزیم‌ها‌یشان نیاز دارند و ترکیبات نشاندار سلنیومی و یا خود سلنیوم به فرم عنصری می‌تواند در بررسی متابولیسم ترکیبات سلنیوم در بدن انسان و سایر جانداران مورد استفاده قرار گیرد.