بیانیه شورای تهران دفترتحکیم وحدت (طیف علامه)

شورای تهران دفترتحکیم وحدت(طیف علامه) در پی بازداشت تعدادی از اعضای شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم بیانیه داد.


به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این بیانیه با اعتراض به بازدشت این دانشجویان این اقدام را ازنشانه‌های آنچه موج جدید فشار بر دانشجویان خوانده‌اند، دانسته‌اند.


شورای تهران دفتر تحکیم وحدت ضمن هشدار نسبت به آن چه رویه‌شدن برخی اقدامات علیه دانشجویان خوانده آورده است که جنبش دانشجویی همچنان به رسالت خویش در دفاع از آزادی بیان و اعتراض شجاعانه وفادارخواهد بود و در مطالبه حقوق از دست رفته‌اش دچار لکنت زبان نخواهد شد.


اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) در پایان آزادی هرچه سریعتر دانشجویان یادشده را خواستار شده است.