بیداری از خواب ۵۴ ساله!

مسوول کلیسایی که خانم معلم کلاسهای یکشنبه این کلیسا را اخراج کرده گفت: زنان می توانند هر شغلی داشته باشند البته فقط در خارج از کلیسا.
به گزارش رویترز، کشیشی که خانم ماری لامبرت را روز ۹ اوت اخراج کرد نامه ای به او داد که در آن نوشته شده براساس برداشت او از انجیل زنان نمی توانند به مردان تعلیم بدهند. خانم لامبرت ۵۴ سال است در این کلیسا تدریس کرده است.
وی با استناد به مکتوب اول خطاب به تیموتی که می نویسد: «من اجازه نمی دهم یک زن به یک مرد تعلیم بدهد یا بر او اقتدار داشته باشد; زن باید ساکت باشد.» لامبرت را اخراج کرده است.
عالیجناب تیموتی لابوف ، که در شورای شهر واترتاون هم خدمت می کند، با صدور اعلامیه ای گفت : موضع او علیه آموزش زنان به مردان در مدرسه یکشبنه در تصمیم های او به عنوان یکی از رهبران شهر «واترتاون» تاثیر نخواهد گذاشت. هر ۵ عضو شورا مرد هستند اما شهردار زن است.
لابوف گفت : به نظر من یک زن می تواند هر کاری را انجام دهد و هر مسوولیتی را که مایل است به عهده بگیرد البته بیرون از کلیسا.
اما خانم جفری گراهام شهردار، گفت : اگر آنچه در نامه گفته شده دیدگاه های این آقای عضو شورای شهر است در این روز و عصر نگران کننده است. شاید ۵۰۰ سال پیش این حرفها غیرعادی نبود اما امروز هست.
هیات مدیره کلیسا با صدور اطلاعیه ای گفت: دلایل دیگری در اخراج لامبرت نقش داشته است. هیات مدیره توضیح بیشتری نداد.