بیوانرژِی چیست؟

بیوانرژِی چیست؟
همانطور که میدانید هر چیز در عالم فیزیکی از ماده و یا انرژِی تشکیل شده است. اگر در مورد جزییات ماده بیشتر دقت کنیم و آن را بشکافیم خواهیم دید که ماده نیز در واقع نوعی انرژی متراکم شده و تخصص یافته است. بنابراین همه مخلوقات در عالم فیزیکی به نوعی انرژی هستند.

بیوانرژی ها یا انرژِهای زیستی در واقع نوعی از انرژِیهای تخصص یافته هستند که منشا حیات در موجودات زنده می باشند. زیست شناسان موجودات را به دو گروه جاندار و بی جان تقسیم بندی میکنند. آیا تاکنون فکر کرده اید جان چیست؟ جان در واقع همان انرژیهایی است که باعث حیات در موجودات میشود. این انرژِی ها بصورت دائم در وجود موجودات زنده جریان دارد و مرتبا در حرکت و جنب و جوش است و اگر جریان این انرژی قطع شود موجود زنده میمیرد.

درمورد انسان به این نوع انرژِی ها هاله نورانی انسان میگویند. همانطور که ساختار فیزیکی انسان نسبت به سایر موجودات اعم از جامدات، گیاهان و حتی حیوانات متفاوت و پیشرفته تر و از بخشها و جزییات بیشتری برخودار است، ساختار انرژیایی آن هم پیچیده تر و کاملتر است.

بیوانرژی ها مانند بسیاری دیگر از انواع انرژی که در حالت عادی احساس نمی شوند، قابل احساس و ادراک نیستند. دلیل این امر این است که طول موج و فرکانس این انرژی ها از محدوده حواس پنجگانه ما خارج است. طیف امواج و انرژی هایی که ما از طریق حواس پنجگانه دریافت میکنیم بسیار محدود است و ما از درک بخش عمده ای از امواج و انرژیهای پیرامون خود عاجزیم. برای رفع این نقص و دستیابی به امواج و انرژیهای خارج از درک فیزیکی، بشر دست به ساخت دستگاه هایی زده است که این امواج و انرژی ها را به طول موج و فرکانسی که برای ما ملموس و قابل درک باشد تبدیل می کنند. همچنین دستگاه های متعددی برای ثبت و اندازه گیری امواجی که برای انسان کاربرد دارد ساخته شده است که دستگاه های الكتروكارديوگرام یا نوار قلب ( ECG )، انسفالوگرام يا نوار مغز ( EEG )، دستگاه های رادیوگرافی، MRI و … از آن جمله اند.