تأثیر‌گذار‌ترین و غم‌بارترین عکس‌ تاریخ!

عکس دردآور از فقر در آفریقا

در سال ۱۹۸۰ Mike Wells عکاس، یکی از خاص‌ترین و تأثیر گزارترین عکس‌های مربوط به فقر و گرسنگی در آفریقا را شکار کرد. تصویر دست یک کودک گرسنه آفریقایی در دست یک فرد دیگر را مشاهده می‌کنید. این عکس تا مدت‌ها از سوژه‌های مهم خبری در دنیا و سمبل کمک به کودکان گرسنه آفریقایی و مبارزه با فقر در این قاره بود.

عکس دردآور از فقر در آفریقا