تاثیر عصاره کلم در درمان زخم معده‌

مصرف عصاره برگ کلم در درمان و پیشگیری از زخم معده موثر است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین اثر عصاره برگ کلم را بر زخم معده ناشی از آسپرین در شماری از موش‌های آزمایشگاهی بررسی کردند.


بر پایه این بررسی  عصاره برگ کلم به مقدار ۱۰۰‌میلی‌گرم در کیلوگرم ، بیشترین اثر را در پیشگیری از زخم معده ناشی از آسپرین دارد.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد ، مقدار ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره برگ کلم ، مؤثرترین مقدار در درمان زخم معده است. پژوهشگران با توجه به این بررسی معتقدند ، در پیشگیری یا درمان از زخم معده می‌توان از برگ کلم استفاده کرد.

پژوهشگران احتمال می‌دهند ، عصاره این گیاه با کاهش ترشح اسید معده و تحریک ترشح بی ‌کربنات ‌سدیم در محیط معده، در بهبود و پیشگیری از زخم معده موثر است.

از مهم‌ترین کاربردهای برگ کلم در طب سنتی، استفاده از آن برای بهبود دردهای دستگاه گوارش است.