تاثیر کلسیم و ویتامین D در جلوگیری از شکستگی های استخوان
images/20070218/Vitameen.jpg جام جم آنلاین: حتی مصرف کوتاه مدت مکمل های کلسیم و ویتامین D می تواند به میزان زیادی خطر شکستگی های استخوان رادر زنان کاهش دهد.
ویتامین D در جذب کلسیم به بدن کمک میکند که آن هم یک عنصر حیاتی برای استخوان سازی و ترمیم آن است.
همچنین سابقه انجام فعالیت های ورزشی خطر شکستگی ها را درمیان زنان کاهش داده و سیگار کشیدن این احتمال را افزایش می دهد.
نکته جالب این است که مکمل های کلسیم و ویتامین D درچنین مدت کوتاهی چنین اثر قابل توجهی را اعمال می کنند.
به نظر می رسد مصرف این مکمل ها راه آسان و امیدوار کننده ای برای ارتقای سلامت زنان باشد.