تاریخچه ۶۱ بازى گذشته پرسپولیس و استقلال

آمار ۶۱ بازى گذشته دو تیم پرسپولیس و استقلال به شرح زیر است:

بازى شماره یک:
استقلال(تاج سابق) صفرـ پرسپولیس صفر

بازى دوستانه- جمعه ۱۶ فروردین سال ۱۳۴۷

بازى شماره ۲:
پرسپولیس صفر – استقلال صفر
بازى براى معرفى نماینده ایران به آســـیا –۲۰ دى سال ۱۳۴۷

بازى شماره۳:
استقلال۳ ـ پرسپولیس ۱

گلها: احمد منشى زاده دقیقه ۸ ، على جبارى و کارو حق وردیان ۸۸

بازى قهرمانى باشگاههاى تهران فصل(۴۸-۴۷)- جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۴۷

بازى شماره ۴ :


استقلال ۳ـپرسپولیس صفر( نتیجه حقیقى:۱-۰ به سود استقلال)

گل: غلامحسین مظلومى براى استقلال(دقیقه ۹)

این مسابقه تا دقیقه ۸۸ با یک گل براى استقلال دنبال مى شد که روى مردود شدن گل خوردبین و اخراج عزیز اصلى از بازى,تیم پرسپولیس میدان را ترک کرد و در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۳ بر صفر برنده اعلام شد.
مسابقات باشگاههاى تهران – جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۴۷

بازى شماره ۵:


استقلال ۳-پرسپولیس ۲

گلها: جواب قراب۷۳ ، کارو حق وردیان ۸۷ ، عباس مژدهى ۸۸ براى استقلال- على پروین ۷ و حسین کلانى ۲۳ براى پرسپولیس

بازى دوستانه – جمعه ۳ مهر ۱۳۴۹

بازى شماره ۶:


استقلال ۳- پرسپولیس صفر (نتیجه حقیقى:۱-۱ مساوى)

گل ها:حسین کلانى ۲ براى پرسپولیس و مژدهى ۷۵ براى استقلال

این بازى تا ۷۷ دقیقه ۱-۱ مساوى بود که به دلیل اخراج نا حق دو بازیکن از تیم پرسپولیس باعث اعتراض به تصمیم داور شد و علاوه بر ناتمامی، ۳ برصفر به سود استقلال شــد.

بازى شماره ۷:


پرسپولیس یک ـ استقلال یک

گل ها:غلامحسین مظلومى ۳۰ براى استقلال و صفر ایرانپاک ۹۰ براى براى پرسپولیس

باشگاههاى تهران – جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۵۰

بازى شماره ۸:


پرسپولیس ۴- استقلال یک

گلها: حسین کلانى ۴۳و۹۰, صفر ایرانپاک ۵۶ , محمودخوردبین ۷۵ براى پرسپولیس،‌ على جبارى ۷۵ براى استقلال

بازى رفت باشگاههاى ایران – جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۵۰

بازى شماره ۹:
پرسپولیس ۲- استقلال صفر

گلها: صفر ایرانپاک ۵۰ و حسین کلانى ۸۹ براى پرسپولیس

بازى برگشت باشگاههاى اىــــران – پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۵۱

بازى شماره ۱۰:

استقلال ۲- پرسپولیس صفر

گلها: على جباری۴۰ و ۸۷ براى استقلال

بازى باشگاههاى تهران براى راهیابى به لیگ تخت جمشید – جمعه یازدهم اسفند ۱۳۵۱

بازى شماره ۱۱:

استقلال یک- پرسپولیس صفر

گل: محمدرضا عادلخانى ۳ براى استقلال

بازى دوستانه( چهارجانبه جام اتحاد) – جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۵۲

بازى شماره ۱۲:


پرسپولیس ۶- استقلال صفر

گلها: همایون بهزادى ۵۰ ،۹۰ و ۸۶ ، ایرج سلیمانى ۴۵ ، ۵۶ و حسین کلانى ۳۲

بازى رفت لیگ تخت جمشید – جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۵۲


بازى شماره ۱۳:


پرسپولیس ۱- استقلال ۱

گل ها:همایون بهزادى ۴۶ براى پرسپولیس و على جبارى ۷۰ براى استقلال

بازى برگشت لیگ تخت جمشید – یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۵۲

بازى شماره ۱۴:


استقلال ۱-پرسپولیس صفر

گل:حسن روشن ۸۸ براى استقلال

بازى رفت جام دوم تخت جمشید – شنبه ۴ خرداد ۱۳۵۳

بازى شماره ۱۵:


پرسپولیس ۲- استقلال ۱

گل ها: صفر ایرانپاک ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمى پور براى پرسپولیس و غلامحسین مظلومى ۶۰ براى استقلال

بازى برگشت لیگ تخت جمشید – چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۳

بازى شماره ۱۶:استقلال ۳-پرسپولیس ۱

گل ها: غلامحسین مظلومی۱۱ ، ۶۲ و مسعود مژدهى ۴۷ براى استقلال و صفر ایرانپاک ۵۳ براى پرسپولیس

بازى رفت جام سوم تخت جمشید – جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴

بازى شماره ۱۷:


پرسپولیس ۲- استقلال صفر

گل ها: جهانگیر فتاحى ۲۲ , اسماعیل حاج رحیمى پور ۳۸

دور برگشت جام سوم تخت جمشید – جمعه ۲۵ مهر ۱۳۵۴

بازى شماره ۱۸:


پرسپولیس ۱- استقلال ۱

گلها: مژدهى ۲۰ براى استقلال و محمود خوردبین ۸۵ براى پرسپولیس

دیدار رفت جام چهارم تخت جمشید – چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۴

بازى شماره ۱۹:


پرسپولیس ۱- استقلال ۱

گل ها: هادى نراقى ۲۶ براى استقلال و على پروین ۴۰ براى پرسپولیس

بازى برگشت لیگ چهارم تخت جمشید – جمعه ۲ مهر ۱۳۵۵


بازى شماره ۲۰:


استقلال ۳- پرسپولیس صفر

گل ها: محرم عاشورى ۴۵ ، حسن روشن ۸۳ ، سعید مراغه چیان ۸۸ براى استقلال

دور رفت لیگ پنجم تخت جمشید – یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶

بازى شماره ۲۱:


پرسپولیس ۲- استقلال ۱

گل ها: حسن روشن ۸۵ براى استقلال و صفر ایرانپاک ۱۵ و ۳۴ براى پرسپولیس

بازى برگشت جام پنجم تخت جمشید – جمعه ۱۸ آذر ۱۳۵۶

بازى شماره ۲۲:


استقلال ۱- پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا فتح آبادى ۴۲

این بازى تا دقیقه ۷۵ یک بر صفر براى استقلال دنبال مى شد که با یورش تماشاگران پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند

بزرگداشت على دانایى فرد – جمعه ۲۵ آبــان ۱۳۵۸

بازى شماره ۲۳:


استقلال صفر ـ پرسپولیس صفر

بازى دوستانه براى خداحافظى صفر ایرانپاک – جمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹

بازى شماره ۲۴:


استقلال صفر-پرسپولیس صفر

مسابقات قهرمانى باشگاههاى تهران – جمعه ۱۶ مهر ۱۳۶۰

بارى شماره ۲۵:


پرسپولیس ۱- استقلال ۱

گل ها: فلامرضا فتح آبـــادى ۱۰ براى پــــرســـپـولـیس و بهتاش فریبـــا ۸۷براى استقــلال

قهرمانى بــــاشگــاههاى تــهران – جمعه ۱۷ دیماه ۱۳۶۱

بازى شماره ۲۶:


استقلال یک- پرسپولىـــس صفـــر

گـل: پرویز مظلومــى ۵۹ براى استقلال

قهرمانى باشگاههاى تهران – جمعـــه ۲۲ مهر ۱۳۶۲

بازى شماره ۲۷:


پرسپولیس ۳ ـ استقلال صفر

گلها: شاهرخ بیانی۱۲- پنالتى و ۵۲ , ناصر محمد خانى ۶۲ براى پرسپولیس

نیمه نهایى باشگاههاى تهران – یکــشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۵

بازى شماره ۲۸:


پرسپولیس صفر ـ استقلال صفر

قهرمانى باشگاههاى تهران – جمعه ۷ فروردىـــن

بازى شــماره ۲۹:


استقلال ۱ – پرسپـــــــولیس ۱

گل هــــا: جعفر مختارى فر ۶۰ براى استقلال و فرشـــاد پىــــوس ۴۶ براى پرسپولیس

قهرمانى باشگاههاى تهران – جمعه ۱۸ شـــهرىـــور ۱۳۶۷

بازى شــــماره ۳۰:


پرسپولیس ۴ – استقلال ۲ (در ضربات پنالتی، نتیجه اصلى ۰-۰ مساوى)

پنالتى زنان پرسپولیس: محرمی،‌یوسفی، عاشورى و کرمانى مقدم

پنالتى زنان استقـــلال: مختارى فر وحســـن زاده

یک چهارم نهایى جام حذفى ایران – جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۶۶

بازى شمـــاره ۳۱:


پرسپولىـــس یک – استــقلال صفر

گل: عابدیان ۱۸ براى پرسپولیس

قهرمـــانى باشگاههاى تهران – جمعه ۱۷ آذر ۱۳۶۸

بازى شماره ۳۲:


استقلال ۲-پرسپولــیس ۱

گل ها: عباس سرخاب ۴۶ و صمد مرفاوی۷۲ براى استقلال، نادر میراحمدیان ۱۲ براى پــرسپولیس

فینال باشگاههاى ایران – جــمعـه ۴ خـــرداد ۱۳۶۹

بازى شماره۳۳:


پرسپولیس یک ـ استقلال یک

گل ها: فرشاد پیوس براى ۷۵ پرســـپولیس، شاهرخ بیانى ( ۶۲-پنالتى ) بـــراى استقلال

باشگاههاى تهران ،‌جمعه ۲۸ دى ۱۳۶۹

بازى شماره ۳۴:

پرسپولیس صفر- استقلال صفر

باشگــــاههاى تــهران – جمعه ۴ بهمـــن ۱۳۷۰


بازى شماره ۳۵:


استقلال ۲- پرسپولیس صفر

گل ها: عبدالصمد مرفاوى ۸ و صادق ورمزیار ۱۵ براى استقلال

جام آزادگان – پنجشــــنبه ۱۵ اسفـند ۱۳۷۰

بازى شماره ۳۶:


استقلال ۱-پرسپولیس صفر

گل: عبدالصمد مرفاوى ۴۸ براى استقلال

جام آزادگان – جمعه ۸ خرداد ۱۳۷۱

بازى شماره ۳۷:


استقلال صفر-پرسپولیس صفر

جام برتر براى راهیابى به لیگ ایران – جمعه یازدهم دى ۱۳۷۱

بازى شماره ۳۸:


پرسپولیس صفر-استقلال ۳ (نتیجه حقیقى : ۲-۲ مساوى)

گلها: فرشاد پیوس (۲۱- پنالتى) و بهزاد داداش زاده ۵۶ براى پرسپولیس، صادق ورمزیار(۷۹-پنالتى) و ادموند اختر۸۷ براى استقلال

این بازى تا دقیقه ۸۸ دو بر دو مساوى بود که با یورش تماشاگران پرسپولیس به داخل زمین و ایجاد جنجال توســـط بعضى از بازیکنان این تیم، ۳ بر صفر به سود استقــلال اعلام شد.

بازى رفت نیمه نهایى باشگاههاى ایران(جام آزادگان)- جمعه ۳۱ دى ۱۳۷۳

بازى شماره ۳۹:


پرسپولیس صفر-استقلال صفر

بازى برگشت باشگاههاى ایران(جام آزادگان)- جمعه ۷ بهمن ۱۳۷۳

بازى شمــاره ۴۰:


استقلال ۳-پرسپولیس یک

گل ها: ادموند اختر ۷ ، صادق ورمزیار(۱۶- پنالتى) و محمد تقوى ۳۶ براى استقلال،مرتضى کرمانى مقدم ۴۹ براى پرسپولیس

دور رفت لیگ آزادگـان – جمعه ۶ مرداد ۱۳۷۴

بازى شماره ۴۱:


پرسپولیس صفر-استقلال صفر

بازى برگشت لیگ آزادگان – جمعه ۸ دى ۱۳۷۴

بازى شماره ۴۲:


پرسپولیس یک- استقلال صفر

گل: ادموند بزیک ۸۷ براى پرسپـــولیس

دور رفت لیگ آزادگان – جمعه ۲۷ مهر ۱۳۷۵

بازى شماره ۴۳:


پرسپولیس ۳- استقلال صفر

گل ها: ادموند بزیک ۳۰،‌مهدى مهدوى کیا۷۱ و بهنام طاهرزاده ۸۷ براى پرسپولیس

بازى برگشت لیگ آزادگـان – جمعه ۲۰ تیر ۱۳۷۶


بازى شماره ۴۴:


پرسپولیس یک-استقلال صفر

گل: مهدى هاشمى نسب ۴۵ براى پرسپولیس

دور رفت لیگ آزادگان – جمعه ۲۲ آبــان ۱۳۷۷

بازى شماره ۴۵:


پرسپولیس یک- استقلال یک

گلها: هاشمى نسب ۴ براى پرسپولیسو فرد ملکیان ۴۰ براى استقلال

دور برگشت لیگ آزادگان – جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۷۸

بازى شماره ۴۶:


پرسپولیس ۲- استقلال یک

گلها: مهدى هاشمى نسب(۱۲-پنالتى) و افشین پیروانى ۸۵ براى پرسپولیس، سهراب بختیارى زاده ۵۰ براى استقلال

بازى فینال جام حذفى ایران – یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۷۸

بازى شماره ۴۷:


استقلال صفر- پرسپولیس صفر

بازى رفت لیگ آزادگان – جمعه ۲ مهرماه ۱۳۷۸

بازى شماره ۴۸:


پرسپولیس ۲- استقلال صفر

گلها: مهدى هاشمى نسب ۷ و پایان راْفت ۸۰ براى پرسپولیس

بازى برگشت لیگ آزادگان – یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۷۸

بازى شماره ۴۹:


پرسپولیس ۲- استقلال ۲

گلها: رهبرى فرد (۵۷ – پنالتى) و على کریمى ۸۹ براى پرسپولیس، مهدى هاشمى نسب ۶۷ و محمد نوازى ۸۶ براى استقلال

بازى رفت لیگ آزادگان – جمعه ۹ دى ۱۳۷۹

بازى شماره ۵۰:


استقلال یک – پرسپولیس صفر

گل: علیرضا اکبرپور ۷۴ براى استقلال

بازى برگشت لیگ آزادگان – جمعه ۵ اسفند ۱۳۷۹

بازى شماره ۵۱:


پرسپولیس یک- استقلال یک

گل ها: رضا جبارى ۲۵ براى پرسپولیس و محمد نوازى(۳۸ -پنالتى) براى استقلال

بازى رفت اوّلین دوره لیگ برتر – جمعه ۲۸ دى ۱۳۸۰

بازى شماره ۵۲:


پرسپولیس صفر- استقلال صفر

بازى برگشت اوّلین دوره لیگ برتر – پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱

بازى شماره ۵۳:


پرسپولیس یک- استقلال یک

گلها: على سامره ۱ براى استقلال و على انصاریان ( ۷۵ – پنالتى) براى پرسپولیس

بازى رفت دومین دوره لیگ برتر ایران جمعه ۲۰ دى ۱۳۸۱

بازى شماره ۵۴:


استقلال یک- پرسپولیس ۲

گلها: گل محمدى ۱۱ و ابوالقاسم پور ۵۱ براى پرسپولیس، اکبرپور ۶۲ براى استقلال

بازى برگشت دومین دوره لیگ برتر ایران – جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۸۲

بازى شماره ۵۵:


استقلال ۲ – پرسپولیس یک

گل ها: سامره ۸ و محمود فکرى ۵۷ براى استقلال، عیسى ترائوره ۷۵ براى پرسپولیس

بازى رفت سومین دوره لیگ برتر ایران – جمعه ۲۵ مهر ۱۳۸۲

بازى شماره ۵۶:


پرسپولیس یک – استقلال یک

گلها: حامد کاویانپور۲۰ براى پرسپولیس و داود سید عباسی۳ براى استقلال

بازى برگشت سومین دوره لیگ برتر ایران – دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۲

بازى شماره ۵۷:


پرسپولیس صفر استقلال صفر

بازى رفت چهارمین دوره لیگ برتر ایران – اول آبان ماه ۱۳۸۳

بازى شماره ۵۸:


استقلال سه – پرسپولیس دو

گلها: رضاعنایتی۶۸،محمود فکری۸۳ و پیروز قربانى ۹۰ براى استقلال، شیث رضایی۸۴ و سهراب انتظاری۷۷ براى پرسپولیس

بازى برگشت چهارمین دوره لیگ برتر ایران – هفتم اسفند ماه ۱۳۸۳

بازى شماره ۵۹:


استقلال یک- پرسپولیس صفر

گل: رضا عنایتى ۵۶ براى استقلال

بازى رفت پنجمین دوره لیگ برتر ایران – دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۴بازى شماره ۶۰:


پرسپولیس صفر – استقلال صفر

بازى برگشت پنجمین دوره لیگ برتر ایران – جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۸۴

بازى ۶۱:


بازى رفت شمشمین دوره لیگ برتر ایران – جمعه ۱۲ آبان ۱۳۸۵

پرسپولیس : ۲ – استقلال : ۱

گلها: مهرزاد معدنچى ۲۲ ، مهرداد اولادى ۷۱ براى پرسپولیس

امیر حسین صادقى ۱۲ براى استقلال

تماشاگر : ۹۵ هزار نفر

عکاس : ۱۵۰ نفر

داور : آلفونسو از اسپانیا