تا دوسال پیش احساس مى‏کردم روز به روز به خدا نزدیکتر مى‏شوم اما دوسال‏است که چنین احساسى ندارم علت موضوع چیست؟
جواب :  


  حالات انسان متفاوت است و نباید مأیوس شد. از عبارات تأکیدى درباره خود غافل نباشید و پیوسته از القاءات منفى دورى گزینید. تعبیراتى از قبیل آنکه من لیاقت ندارمد، شایسته این منزلت نیستم، دست تقدیر این لباس را بر اندام من کرده است و… بر حذر باشید و بر عکس با عباراتى از قبیل اینکه پیوسته خدا پشتیبان من است، من انسان موفقى بوده و هستم و در آینده نیز به موفقیت درخشانى نائل خواهم آمد، من خدا را دوست دارم و مى‏دانم که خدا نیز مرا محبوب درگاهش قرار داده است و به من عنایت ویژه دارد و… به خود تلقین مثبت بکنید. به هر حال مشکلات ناچیز و کوچک را براى خود بزرگ نکنید، اینها عادى، سهل و ناچیز است و بر طرف خواهد شد.