تا زمان ازدواج مجدد زنان مطلقه بیمه می‌شوند“محمدجواد سهامیان مقدم ” مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه تا برقراری شرایط ازدواج مجدد در بیمه ایران اجرا می شود.به گزارش مهر، رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: زنان مطلقه دارای آسیبهای روحی و روانی می شوند که بازگشت به کانون خانواده برای آنان سخت است.


وی با بیان اینکه آسیب اقتصادی نیز برای زنان مطلقه بعد از طلاق ایجاد می شود، گفت: در بیمه طرح طلاق تا ازدواج مجدد تحت شرایطی غرامت و مستمری به بانوان مطلقه پرداخت می شود.


به گفته وی، این طرح با هدف جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از بانوان که از همسر خود طلاق می گیرند تهیه و اجرا می شود.


سهامیان مقدم با اشاره به اینکه بیمه ایران با توجه به سیاستهای برنامه پنجم توسعه و دستورات ریاست جمهوری در بخش سرمایه گذاری ورود پیدا کرده است، گفت: مهمترین اهداف این بیمه افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشور است.


مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه شرکت بیمه ایران طرحهای متعدد بیمه ای را برای اجرا در دستور کار دارد، گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشور طرحهایی نظیر توسعه بیمه های خرد، طرح بیمه ارزش مضاعف و بیمه طلاق پیش بینی شده است