تبدیل تخت معمولی به تخت آی‌سی‌یو با قیمت پایین

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم رونمایی از «سامانه تشخیص پونومی کووید ۱۹:
کار سامانه تشخیص پونومی کووید ۱۹ تبدیل تخت معمولی به تخت آی‌سی‌یو با قیمت بسیار پایین است.
خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان به شدت در موضوع پروتکل‌های دارویی درگیر هستند.
با تکنولوژی جدید در حوزه هوش مصنوعی توانستیم بسیار دقیق‌تر از کیت، بیماری کرونا را تشخیص دهیم.