تبلیغات ضدایرانی در عراق با نصب تابلوهای توهین‌آمیز

در خروجی شهر بدره، بر روی تابلویی اهانت‌آمیز، در کنار نقشه کشورهای عراق و ایران جمله «ورود تروریست‌ها از کشورهای همسایه را متوقف کنید» درج شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این تابلو به همین جمله که ایران را تروریست دانسته، اکتفا نشده و در اقدامی توهین‌آمیز، در نقشه ایران، کفتاری ترسیم شده که در حال ورود به کشور عراق و گذر از مرزهای این کشور است.

این تابلو که آشکارا به ایران و ایرانیان توهین کرده و ایران را مانند کفتار دانسته، در خروجی شهر بدره به سمت شهر «کوت»، در نزدیکی پایگاه نظامیان گرجستان نصب شده است.

این در حالی است که تاکنون اتهام‌های تروریستی که توسط آمریکا به ایران زده شده است، به رغم درخواست کشورمان مبنی بر ارایه اسناد و مدارک، نه تنها ثابت نشده، بلکه مدرک و سندی هم ارایه نشده است و مسئولان عراق نیز همواره آن را رد کرده‌اند.

از سوی دیگر، آمریکا تلاش کرده است تا با بسیج رسانه‌های غربی و تروریست دانستن ایران، نفوذ کشورمان را در افکار عمومی عراق کاهش دهد که تاکنون به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی، دینی و تاریخی و نیز دروغ‌پردازی‌های آمریکا، موفق نبوده و می‌توان گفت، این رفتارها یعنی نصب تابلوهای توهین‌آمیز و هماهنگ با مقاصد اشغالگران، با هماهنگی آنها نصب شده است که دولت عراق باید جلوی این رفتار را بگیرد و مسئولان کشورمان نیز پیگیر این‌گونه تبلیغات ضدایرانی در عراق باشند.