تجاوز جنسی عامل بازداشت مجری VOA

تابناک: مهدی فلاحتی مجری برنامه روی خط صدای آمریکا به جرم تجاوز جنسی به یک زن و در پی شکایت از وی بازداشت شد.

به دستور ریس دادگاه تا اطلاع ثانوی از ورود وی به محل کارش ـ صدای آمریکا ـ جلوگیری خواهد شد.

وی دارای تفکرات کمونیستی بوده و از افرادی است که در دوره وزرات مهاجرانی مورد عنایت خاص بوده است. در آن دوره کتاب های وی مجوز چاپ در ایران گرفت و نکته عجیب تر اینکه سایت شخصی او که حاوی مطالب منحرف و اشاعه دهنده تفکرات مبتذل اوست فیلتر نیست.

 


او در این عکس در سمت چپ تصویر مشغول مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر است
۱۵ فروردین ۱۳۸۹ –