تحریف معنی «الله» در سایت گوگل

زمانی که در بخش ترجمه گوگل (google translate) لفظ جلاله «الله» در قسمت فارسی تایپ کنید و دنبال معادل انگلیسی آن باشید با کمال تعجب با کلمه «Israel» روبرو خواهید شد. امتحان کنید!


اسرائیل از دو کلمه «اسرا» به معنی عبد و «ئیل» به معنی «الله» یعنی بنده خدا تشکیل شده که منظور از این کلمه حضرت یعقوب (ع) است. سایت گوگل از این به بعد الله را معادل اسرائیل می داند یعنی منظور این است که من بعد، منظور از بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اسرائیل بخشنده مهربان می باشد! وهمینطور…
۲۸ تیر ۱۳۸۹

 

توضیح تکمیلی: امروز ۲۵ مرداد مجددا به سایت گوگل مراجعه کردیم و مشاهده شد این مشکل برطرف شده است. در معنای الله کلمه GOD ظاهر می شود.