آیا آمریکا و ایران می توانند دوست باشند؟

مقاله درباب این که آیا دوستی ایران و آمریکا شدنی است یا خیر

برآوردی میدانی

شناخت، مقدمه و بنیان رفتار و سیاست درست است. به نظر می رسد برخی از تصمیم گیرندگان و حتی نخبگان ما شناخت درستی از آمریکا ندارند. آمریکا نه شوروی و روسیه‌ی پوتین است و نه چین یکپارچه و متمرکز. آمریکا یک هویت و موجود یگانه نیست که به راحتی بگوییم آمریکا این‌گونه است و این‌گونه فکر می کند. آمریکا آن‌چنان متنوع و متکثر است که سیاست خارجی آن برآیند تعاملات و تقابلات نیروهای متنوع و متنفذ و لابی های داخلی و خارجی است.

رفتار کشورها و تصویرسازی برساخته از آنها، نقش مهمی در رفتار آمریکا در قبال آنها دارد. آمریکا بازار سیداسماعیل و چاله میدان است! هرکسی بیشتر کارکند و لابی کند و خرج کند و ارتباط با آدم‌ها (اعم از سیاستمداران، رسانه ای‌ها ، دانشگاهیان و مردم عادی) داشته باشد، بیشتر نفع برده و رفع خطر می‌کند. بنابراین لزوماً نباید فریب تئوری‌های کلان گرایانه دانشگاهیان آمریکا را خورد.

استراتژی کلان آمریکا برآیند دیدگاه‌های عمومی و تصویرسازی هاست. ایران طی ۴۰ سال گذشته در این بازار، غایب بوده است و تصویری به شدت مخدوش و پاره پوره دارد. گویی برای ۴۰ سال تصویر آن بر درب و دیوار بازار به عنوان WANTED نصب شده باشد!

براین باورم که درست شدن این تصویر، بیش از یک دهه طول می‌کشد. تازه اگر همین امروز شروع کنیم! اگر زمانی، حاکمیت این درک و شناخت را یافت، آن‌گاه باید در قدم اول حداقل یک دهه، سعی کند تصاویر مانده و فرسوده بر دیوارها را برکند. اول تصاویر مخدوش را بزداییم، سپس به تدریج تصاویر واقعی ایران را بچسبانیم.

آمریکای کنونی (برداشت عمومی در آمریکا) رقابتی برای تسخیر و یا دوستی با ایران ندارد؛ بلکه الوات بازار، سال‌هاست بر سر تخریب ایران برنامه ریزی و هزینه کرده اند. آمریکای کنونی ارزشی برای موقعیت ژئوپلیتیک ایران قائل نیست و با همکاری سایر عوامل‌ ایران ستیز، در پی کاهش روزمره ارزش رهبردی ایران است. می‌خواهند دنیا هم از وجود ایران بی نیاز باشد.

اگر آمریکایی ها از نفوذ چین و روسیه در ایران نگرانی دارند، نه از سر رقابت و جلب دوستی ایران، بلکه از سر آن است که دوستی آن‌ها با ایران را، مانع نابودی ایران می‌دانند. اکثریت جامعه‌ی ما در ایران، عمق و وسعت تلاش‌های دیرپا و هماهنگ شده‌ی صهیونیست‌ها و اعراب به همراه آمریکائی‌های زخم خورده و کینه توز، برای این تصویرسازی را درک نکرده است و هیهات که درک کند!

بنابراین اندک امیدی به دوستی ایران و آمریکا نداشته باشید. اگر دودستی قباله‌ی ایران تقدیم رهبران آمریکا شود، باز درست نمی‌شود. اصولاً هیچ فردی یا گروهی توان حل مشکلات با ایران را ندارد. نه اوباما توانست و نه دیگران می توانند. از بنیان دیوار کج شده است. اگر مصلحتی بود و درکی، راه حل فوری، تلاش برای کاهش تنش و برنامه ریزی بلندمدت برای کم خطرنشان دادن ایران و بهبود آن تصویر است. Neutralization.

امروزه، رفع خطر و دفع شر آمریکا اهمیت والایی داشته و اولویت است. گاوی وحشی که شاخ‌هایش را تیز کرده و مدام خار اش می‌زنند. مشکلات بسیار عمیق‌تر از تصورات ذهنی و تئوریک است. کلان نگری دانشگاهی را رها باید کرد.

کانال تلگرام پایش آمریکا


برچسب‌ها: تنش‌های بین ایران و آمریکا، تحلیل بر امکان دوستی ایران و آمریکا، مذاکره ایران و آمریکا، آیا می‌شود با آمریکا دوستی برقرار کرد، روابط دوستان ایران با آمریکا، ایران ستیزی در آمریکا، ایران هراسی