تخلفات میلیاردی در گمرک سلفچگان

با وجود اعلام مسئولان و مقامات بلند پایه نظام مبنی بر برخورد با تخلفات اقتصادی، اطلاعات خبرنگار بازتاب حاکی از آن است که گمرک سلفچگان ، یکی از مناطق ویژه اقتصادی در مرکز کشور از این قاعده مستثنی مانده و با فراغت بال به تخلفات خود ادامه می‌دهد.

بنا بر این گزارش، با وجود این‌که بنا بر ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، ترخیص کالا از گمرک منوط به پرداخت کامل حقوق و سود و صدور پروانه گمرکی است، در طی مدت دو سال مدیریت آقای «ن» در این گمرک، ششصد اظهارنامه بدون پروانه گمرکی و دریافت حقوق و سود و صرفا با حکم داخلی ترخیص شده است.

از دیگر اقدامات خارق‌العاده در دوره این مدیر ، این که؛ کالاهای آمریکایی که باید با ارزش ساخت آمریکا منظور و سود بازرگانی آنان به همین روش وصول شود، به نام کالاهای چینی و با گواهی‌های واهی ساخت چین از گمرک ترخیص و سپس با ارزش بالا به فروش رسیده است.

گفتنی است، یکی دیگر از تخلفات این مدیر، که کارشناسان و هیأت‌های بررسی نیز آن را تأیید کرده‌اند، ترخیص غیرقانونی کالاهای بدون مجوز استاندارد و بهداشت و وارد بازار کردن آنهاست. برای نمونه؛ تنها در یک مورد، ۷۷ هزار تن جرثقیل و لوازم آن را با حکم داخلی و بدون پروانه گمرکی ترخیص کرده و پس از شش ماه بدون برگشت دادن کالا به گمرک، درخواست ابطال حکم را نموده و حکم باطل شده است.