تصاویر/شجاع‌ترین گزارشگر ژاپنی

اما اکنون به یکی از شجاع‌ترین‌های ژاپن معروف شده است؛ چراکه جان خود را به خطر انداخته و دوربین به دست هنگام وقوع سونامی ۱۱ مارس در ژاپن سعی نمود به کار حرفه‌ای خود ادامه دهد. دوستش که نظاره‌گر این صحنه بود، تصاویری از وی گرفته که می‌تواند این شجاعت را اثبات نماید.
 
 
 
 
۳۱ فروردین ۱۳۹۰