تصاویری از هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

پلنگ ماده، پلنگ توله را خورد + عکس

وبسایت فرادید: در پدیده ای نادر در حیات وحش، یک ماده پلنگ گرسنه توله پلنگی را کشت و خورد.”داریک دوی” راهنمای ۲۹ ساله تور گردشگری در منطقه حیات وحش شمال شرق افریقای جنوبی در حال عکاسی در منطقه با این مورد نادر مواجه شد. او ماده پلنگی را که بر روی شاخه درختان به این سو و آن سو می‌ رفت زیر نظر گرفت و با کمال تعجب جسم تکه تکه شده یک توله پلنگ را میان دندان ‌های او مشاهده نمود. او می‌ گوید کشتن توله ‌ها توسط پلنگ نر در فصل جفت گیری با ماده ‌ها سابقه دارد اما اینکه یک ماده پلنگ از توله خود یا دیگری تغذیه کند پدیده نادری به شمار می‌ رود.

گفتنی است در میان حدود ۱۴۰ گونه‌ مختلف‌ پدیده هم‌ نوع‌ خواری‌ دیده شده و اغلب‌ به‌ این‌ علت‌ صورت‌ می‌‌گیرد که‌ جانور شکارگر، هم‌ نوع‌ خودش‌ را با صید اشتباه‌ می‌‌گیرد. اما علاوه‌ بر این‌ در میان‌ پرندگان‌ و پستانداران‌ نیز خصوصاً زمانی‌ که‌ غذا کمیاب‌ می‌‌شود این‌ حالت‌ دیده‌ می‌‌شود.

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!

تصاویر/ هم نوع خواری پلنگ گرسنه!