تصاویری جالب ازخانه یک سرکرده قاچاق موادمخدر

پولها و داراییهای کشف شده در این خانه به تنهایی برای پرداخت بیمه همه مردان و زنان و بچه های آمریکا به مدت ۱۲ سال کافی بود!

  

بله آنچه که در پس زمینه روی میز می بینید پول نقد است.!ا

یک کلکسیون کوچک از اسلحه این افراد به هیچ وجه خطرناک نیستند!ا

بله اینها اسلحه هایی از طلای واقعی هستند

تپانچه نیمه اتوماتیک کالیبر ۴۵ از طلا و تیتانیوم- ۱۴ عدد از اینها در خانه وجود داشت
یک جفت از این اسلحه کشف شد
ماگنوم نیمه اتوماتیک ۳۵۷ با دسته طلا
کلکسیون این مرد از بسیاری از کلکسیونهای رسمی بهتر بود!
یک ویلای کوچک و غیر عادی که با پول قاچاق مواد خریداری شده.ا
غار دست ساز و حوضچه آب گرم
یک کلکسیون از حیوانات که به بهترین شکل از آنها نگهداری می شد
در این ملک ۸ شیر وجود داشت
و یک ببر بسیار نادر
کلکسیون برجسته هنری- در تملک داشتن بعضی از آنها غیر قانونی بود و برخی دزدی بودند
اسلحه بیش از آنچه بتوانید تصور کنید
این پشته پول پیش از شمارش حدود ۱۸ میلیارد تخمین زده می شد و پس زا شمارش مشخص شد کمی بیش از ۲۲ میلیــــــــــــــارد دلار است!ا
از زاویه ای دیگر
دسته های پول در هر گوشه و کنار پنهان شده بود
یک کابینت دیگر پر از پول نقد
در یک کمد حتی مقادیری ین چینی کشف شد

بازهم اسلحه های اتوماتیک و تپانچه- بیشتر آنها هرگز شلیک نکرده بودند فقط برای ارزش کلکسیونی نگهداری شده بودند
و همه آنها سوزانده شد!ا
………………………….
پولها و داراییهای کشف شده در این خانه به تنهایی برای پرداخت بیمه همه مردان و زنان و بچه های آمریکا به مدت ۱۲ سال کافی بود! تخمین زده می شود که ۲۷ خانه مانند این فقط در مکزیکو وجود داشته باشد لازم به ذکر نیست که کسان دیگری در دیگر کشورها خود را با پول حاصل از تجارت مواد مخدر ثروتمند می کنند این افراد آنقدر ثروتمند هستند که که شیوخ نفتی عرب در مقابل آنها صدقه بگیر به نظر می رسند. پول آنها می تواند هر سیاستمدار,بهترین پلیسها, بهترین قضات را بخرد آنها به هرچه که نیاز داشته باشند تنها دسته های پول را جلوی آنها می اندازند و آن را به دست می آورند.برای همین است که مبارزه با مواد مخدر تا این اندازه دشوار است.
۱۷ خرداد ۱۳۹۰