تصاویری جالب که حجم اختلاس اخیر را نشان می دهند !

این روزها حرف از اختلاس، اختلاسگر و اعداد نجومی که شمردن صفرهاش هم برای خیلی ها سخت است و برای بعضی ها هم حتی غیرممکن به نظر می رسد، زیاد شنیده میشود. اما شده تا به حال فکر کنید که اگه بر فرض محال! بخواهید چنین رقمی را با اسکناس های ۱۰۰۰ تومانی در یکجا ببینید، چقدر جا می گیرد.

 عکس هایی که می بینید مفصل توضیح داده که اگه بخواهید ۳۱۵ میلیارد دلار را کنار هم بگذارید، می توانید یک برج و آسمان خراش زیبا و خوش قد و قامت که کلا از پول ساخته شده داشته باشید.

این یک اسکناس ۱ دلاری است ک ۱۲/۵ سانتیمتر طول و ۶/۲۵ سانتیمتر عرض دارد و از هزار تومانی خودمان کمی کوچکتر است.

 

حالا فرض کنید که شش اسکناس یک دلاری را کنار هم گذاشتید، طول این مستطیل ۳۰ سانتیمتر و عرض آن تقریبا ۱۹ سانتی متر است. فراموش نکنید که مستطیل تومانی شما کمی از این بزرگتر است

اینهم ۳ هزار دلار که ارتفاعش می رسد به ۵ سانتیمتر.

قد و قامت برج ۳۶۰ هزار دلاری هم بیش از ۱/۵ متر خواهد شد که البته افراد دارای قد متوسط هنوز یک سر و گردن بلندتر از آن هستند.

 

این هم ۹ میلیون دلار که معادل بیش از ۹ میلیون تومان وجه رایج خودمان است و به لحاظ جایی که اشغال می کند، با یک ماشین مقایسه شده.

هرچند ۹۰۰ میلیون دلار، ۱۰ برابر رقم عکس قبلی است، اما هنوز تا رسیدن به ۳۱۵ میلیارد دلار راه زیادی باقیست!

 

۱۵ میلیارد دلار را که کنار هم بگذارید، دیگر نه خودتان به چشم خودتان می آیید و نه ماشینتان! البته شوکه نشوید چون ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس شده یک پنجم این حجم را دارد.

 

 

حالا فرض کنید که ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر هم به آن ۱۵ میلیارد دلار اضافه شده باشد، برجی که از این پول ها می سازید، سه برابر پول های اختلاس شده است. !

منبع : بانکی