تصاویر برتر جهان در ۱ خرداد ۹۵

پوشاندن لباس ‌های سنتی اوکراینی به گربه در جریان یک جشن ملی در میدان صوفیه کی یف

پوشاندن لباس ‌های سنتی اوکراینی به گربه در جریان یک جشن ملی در میدان صوفیه کی یف

خانواده ‌های قربانیان سانحه سقوط هواپیمای مصری در جمع خبرنگاران – قاهره

خانواده ‌های قربانیان سانحه سقوط هواپیمای مصری در جمع خبرنگاران – قاهره

ادامه اعتراضات به اصلاح قانون کار فرانسه – شهر نانت

ادامه اعتراضات به اصلاح قانون کار فرانسه – شهر نانت

تظاهرات حامیان جنبش انصار الله یمن در شهر صنعا

تظاهرات حامیان جنبش انصار الله یمن در شهر صنعا

کشت گاه ‌های گلخانه ای با سقف پنل خورشیدی – چین

کشت گاه ‌های گلخانه ای با سقف پنل خورشیدی – چین

تیم امداد و نجات ارتش سری لانکا در حال جستجوی اجساد قربانیان سیل و رانش زمین

تیم امداد و نجات ارتش سری لانکا در حال جستجوی اجساد قربانیان سیل و رانش زمین

بازار میوه و سبزیجات در شهر چندیگار هند

بازار میوه و سبزیجات در شهر چندیگار هند

درست کردن دراز ترین پیتزای جهان در شهر ناپل ایتالیا

درست کردن دراز ترین پیتزای جهان در شهر ناپل ایتالیا

تظاهرات مخالفان حکومت ونزوئلا در شهر کاراکاس

تظاهرات مخالفان حکومت ونزوئلا در شهر کاراکاس


دانش آموزان حسیدی یک دبستان در نیویورک در حال تماشای مراسم تشییع
جنازه ” ایزاک روزنبرگ “یکی از رهبران حسیدی ‌ها از پنجره کلاس

دانش آموزان حسیدی یک دبستان در نیویورک در حال تماشای مراسم تشییع جنازه

یک راهب کودک هندی در حال تمیز کردن یک مجسمه در معبدی در بوپال هند

یک راهب کودک هندی در حال تمیز کردن یک مجسمه در معبدی در بوپال هند

خنک شدن در هوای گرم کراچی پاکستان

خنک شدن در هوای گرم کراچی پاکستان