تصاویر برتر جهان در ۶ خرداد ۹۵


گرامی داشت قربانیان هواپیمای مفقود شده شرکت هواپیمایی ” اجیپت ایر”
مصر در مقابل ساختمان انجمن روزنامه نگاران مصر در قاهره

گرامی داشت قربانیان هواپیمای مفقود شده شرکت هواپیمایی

تظاهرات در محکومیت حمله پهپادهای آمریکایی به خودروی حامل رهبر وقت طالبان – مولتان پاکستان

تظاهرات در محکومیت حمله پهپادهای آمریکایی به خودروی حامل رهبر وقت طالبان - مولتان پاکستان

باغ وحش اولوموک در جمهوری چک

باغ وحش اولوموک در جمهوری چک

درو گندم در مزرعه ای در چین

درو گندم در مزرعه ای در چین

نیروهای ارتش افغانستان در حال یک تمرین نظامی در شهر مزار شریف

نیروهای ارتش افغانستان در حال یک تمرین نظامی در شهر مزار شریف

آوارگان جنگی در یمن

آوارگان جنگی در یمن

تظاهرات علیه سیاست ‌های ریاضت اقتصادی دولت بلژیک – بروکسل

تظاهرات علیه سیاست ‌های ریاضت اقتصادی دولت بلژیک – بروکسل

برخورد پلیس با تظاهرات کارمندان دولت – سرینگر کشمیر

برخورد پلیس با تظاهرات کارمندان دولت – سرینگر کشمیر

یک کودک کامبوجی در حال جمع کردن اشیا از یک زباله دانی – شهر پنوم پن

یک کودک کامبوجی در حال جمع کردن اشیا از یک زباله دانی – شهر پنوم پن

بازدید نخست وزیر کانادا و همسرش از معبد میجی در شهر توکیو

بازدید نخست وزیر کانادا و همسرش از معبد میجی در شهر توکیو

پروژه دانشگاهی در آلمان برای کم کردن ترس کودکان ۳ تا ۸ ساله با تماشای آن‌ها به جراحی روی یک خرس عروسکی

پروژه دانشگاهی در آلمان برای کم کردن ترس کودکان 3 تا 8 ساله با تماشای آن‌ها به جراحی روی یک خرس عروسکی

دوش گرفتن در احمد آباد هند

دوش گرفتن در احمد آباد هند

نبرد بازپس گیری شهر فلوجه عراق از داعش

نبرد بازپس گیری شهر فلوجه عراق از داعش