تصاویر دلخراش از زلزله های اخیر شمال غرب

تصاویر دلخراش از زلزله اهرعکسی تکان‌دهنده از زلزله‌ ورزقان
مردم زلزله زده روستای ورزقان – آذربایجان شرقی پدری که کودک ظاهرا مرده خویش را در آغوش کشیده است