تصاویر/ عادل فردوسی‌پور در لندن

عادل فردوسی پور برای گزارش بازیهای المپیک، نود را تعطیل کرده و راهی لندن شده است. دو تصویر از حضور فردوسی پور در لندن در ادامه می بینید.
فردوسی پور در لندن
فردوسی پور در لندن