تصاویر غذاهای چندش آور و عجیب

ترنجی : در همین ابتدای کار از افراد حساس به غذا، پوزش می‌‌طلبیم و خواستاریم که این تصاویر را به تماشا ننشینند!

گروهی
از هنرمندان که از افرادی خلاق تشکیل شده‌اند، این بشقاب‌‌ها را تهیه
کرده‌اند؛ از ظاهر قضیه پیداست که تلاش زیادی خرج و زمان زیادی صرف
کرده‌اند. طبیعی بودن غذاها در بشقاب، باعث می‌‌شود که در نگاه اول همه چیز
واقعی به نظر برسد، اما با دقت بسیار زیاد و سنجنش با واقعیت، متوجه خواهید
شد که جز هنر دست، چیز دیگری نیستند. اکنون تصور کنید که به رستورانی شیک
رفته‌اید و انقدر اعتماد به نفس دارید که حاضرید هزینه هنگفتی بابت یک وعده
غذایی بپردازید. منو رستوران آورده می‌‌شود و شما در کمال برافروختی از
خواندن نام غذاها، حفظ ظاهر کرده و سفارش می‌‌دهید. اکنون زمانش رسیده که
غذای شما به سر میز آورده شود. اگر با صحنه‌ای شبیه به عکس‌‌های پیش‌رو
رو‌به‌رو شوید، چه عکس‌العملی نشان خواهید داد؟

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
خوراک چشم و رشته فرنگی توسط: Victor Alexander

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
آب‌میوه توسط: Rungue

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
فنجان قهوه

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
توسط: King Diamond

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
گوشت چشم و گوش به همراه سبزیجات گریل شده توسط: JR Soares

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
کباب موجود ناشناس توسط: Ivanildo

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
بینی و سس قرمز توسط: Erikhadin

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
توسط: Darcio

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
پای مغز توسط: Chris l.

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
خورشت انگشت اشاره توسط: ChanMart

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
سوپ پروتز توسط: Cesar Barros

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
خوراک انگشت و لوبیای سفید توسط: George Frank

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
پا به همراه سالاد توسط: Sugarcane

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
کباب جمجمه توسط: Hidreley

تصاویری از غذاهایی اشتهاآور برای افراد خوش خوراک
کوکتل

توسط: Davidberettaowens