تصاویر/ لحظاتی قبل از عملیات‌های ترور

در مستند “کلوپ ترور” تصاویری از دوربین‌های امنیتی پخش شد که لحظاتی قبل از عملیات‌های ترور را شکار کرده‌اند.