تصاویر/ ناصرحجازی‌کاندیدای‌ریاست‌جمهوری شده ‌بود

ناصر حجازی دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال کشورمان برای ثبت‌نام در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در محل وزارت کشور حضور یافته بود.

ناصرحجازی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود

ناصرحجازی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود

ناصرحجازی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود

ناصرحجازی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود

ناصرحجازی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود

ناصرحجازی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود