تصاویر کمتر دیده شده از آیت الله مطهری

 

 

عکس شناسنامه شهید مرتضی مطهری

آیت الله مطهری در جمع چند تن از مسلمانان افریقایی


آیت الله مطهری ، آیت الله محمدحسین طباطبائی ، محمدتقی شریعتی مزینانی و محمدحسین مطهری (پدر آیت الله مطهری)

آیت الله مظهری در کنار علامه طباطبایی، یکی از فرزندانش و آیت الله طاهری خرم آبادی

مراسم تشییع جنازه پیکر آیت الله مرتضی مطهری