تصور نادرست از وزن و چاقی در دوران حاملگیخیلی از خانم‌ها در شروع دوران بارداری بویژه در حاملگی اول خود از افزایش وزن بی‌رویه در دوران حاملگی نگران هستند. توجه به کنترل وزن در این دوران همیشه توصیه می‌شود، چراکه خیلی از چاق‌های سنین میانسالی افزایش بی‌رویه وزن را از زمان حاملگی به ارمغان دارند ولی این کنترل باید با دیدی منطقی همراه باشد.مطالعات جدید حاکی از آن است که برداشت زنان از اندام خود، بر چگونگی وزن‌گیری آنان در دوره بارداری موثر است.


مطالعه‌ای که بتازگی روی بیش از ۱۵۰۰ زن باردار صورت گرفت نشان داد که احتمال افزایش وزن شدید در دوره بارداری در زنانی که در دوره پیش از بارداری درک درستی از وزنشان نداشتند، بیشتر بوده است.


احتمال افزایش وزن شدید در دوره بارداری در زنانی که در دوره پیش از بارداری اضافه وزن دارند یا چاق هستند ولی تصور می کنند که وزن طبیعی دارند بیشتر است. از طرف دیگر زنانی که وزن طبیعی داشته و تصور می‌کنند که چاق هستند نیز افزایش وزن بیش از حد را درحاملگی تجربه می‌نمایند.


به نظر می‌آید که شیوع زیاد چاقی موجب می‌شود که زنان دارای اضافه وزن، وزن خود را طبیعی بپندارند و  در دوره بارداری وزنی زیادتر از آنچه که برای آنها توصیه می‌شود را اضافه کنند. از طرف دیگر در زنان با وزن طبیعی و حتی کمتر از طبیعی که تصور می‌نمایند چاق هستند به دلیل بی‌نظمی غذایی و حملات پرخوری افراطی در زمان حاملگی می‌توانند دچار افزایش وزن بی‌رویه در دوران حاملگی گردند.


در مطالعه انجام گرفته روی ۱۵۳۷ زن باردار، ۱۳ درصد از زنانی که دارای وزن مناسب بوده‌اند خود را دارای اضافه وزن فرض می‌کردند و نیز ۱۴ درصد از زنانی که دارای اضافه وزن یا چاقی بوده‌اند، وزن خود را کمتر فرض می‌کرده‌اند.

نتایج این مطالعه نشان داد که احتمال وزن‌گیری اضافی در بارداری، در زنان دارای اضافه وزن که درک درستی از وزن خود ندارند در مقایسه با زنانی با وزن طبیعی که درک درستی از وزنشان دارند، ۸ برابر بیشتر است. از طرف دیگر احتمال وزن‌‌گیری اضافه در زنانی که در دوره پیش از بارداری وزن طبیعی دارند ولی خود را دارای اضافه وزن می‌پندارند، ۲ برابر بیشتر است.


نکته عملی: توجه به کنترل وزن در دوران بارداری از آنجا که این دوره یکی از زمان‌های حیاتی افزایش وزن در خانم‌هاست، برای حفظ سلامتی آینده مادران ضروری می باشد ولی در شروع حاملگی باید تصور درستی از وزن خود داشته باشید تابر آن اساس افزایش وزن متناسب با آن را در طی حاملگی به دست آورید.

به طور کلی توصیه می شود که افزایش وزن زنان با وزن طبیعی در دوره بارداری ۵/۱۱ تا ۱۶ کیلوگرم باشد و افزایش وزن زنانی که حاملگی را با اضافه وزن شروع می‌نمایند، ۷ الی ۵/۱۱ کیلوگرم باشد. داشتن یک مشاوره صحیح  قبل از بارداری شما را در این راه کمک می‌نماید.


دکتر حمیدرضا فرشچی
متخصص تغذیه و فوق‌تخصص دیابت و چاقی