تصویری/تبریک همسر دوم به شوهر حج رفته

مقدمتان که منور به نور الهی و مصفا به صفای حرم نبوی است را خوش آمد می‌گوییم. از طرف همسر دوم.