تصویری کمیاب از یخ زدن آبشار نیاگارا در سال ۱۹۱۱

سایت خبری قدس:عکس کمیاب از یخ زدن آبشار نیاگارا در سال ۱۹۱۱