تصویر/ بازیگر مشهور تماشاچی دربی

رضا رویگری از نزدیک شاهد بازی دو تیم قرمز و آبی پایتخت در دربی ۷۵ بود
رضا رویگری در حال دیدن فوتبال دربی