تصویر: بزرگ ترین پوستر جهان

بزرگترین پوستر جهان که به نشانه آزادی در فرودگاه هیترو در لندن بر پا شد،پوستر آلبوم پس از مرگ مایکل جکسون به نام “مایکل ( Michael) “می باشد.


بزرگترین پوستر جهان :: world's Largest poster


این پوستر بزرگ در اندازه ۵۲٫۱۲ در ۵۱٫۱۸ متر و یک تن وزن می باشدکه از پی وی سی ساخته شده و بر پایی آن ۳ ساعت به طول انجامید.

۰۷ دی ۱۳۸۹