تصویر: دوران کودکی عادل فردوسی پور

عکس ۱۱ سالگی عادل فردوسی پور در سال ۱۳۶۴ به همراه برادر و خواهرش