تصویر: شباهت عجیب با آیهالله جنتی

عکس زیر که شباهت به آیت الله جنتی دارد از مهمانان مصری کنفرانس بیداری اسلامی است که درتهران برگزارشد.
یک نظر برای "تصویر: شباهت عجیب با آیهالله جنتی" ارسال شده