تصویر: ۵ فیلمساز سرشناس ایرانی در کنار هم

در این عکس که به نظر می آید مربوط به اواخر دهه ۱۳۶۰ باشد، از راست به چپ داریوش مهرجویی، علی افصحی( روحانی که در اواخر دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ در مجامع سینمایی زیاد رفت و آمد داشت)، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، مرحوم علی حاتمی و امیر حسین شریفی(تهیه کننده آثاری چون هور در آتش، پری، اشک سرما و ضیافت) دیده می شوند.