تعرض به فرزند در آفریقاى جنوبى براى خوش شانس شدن

 یک مرد در آفریقاى جنوبى به اتهام تعرض به دخترش دستگیر شد.

به گزارش خبرگزارى آریا به نقل از سایت”نیوز توانى فور” ، مردى در آفریقاى جنوبى که طبق یک باور خرافى براى رسیدن به خوشبختى دختر خود را مورد تعرض قرار داده بود راهى زندان شد.بر اساس این گزارش، متهم که نامى از او برده نشده است دو سال پیش طبق نظر یک جادوگر عمل کرده و براى رهایى از بخت و اقبال نحس دخترش را مورد تعرض قرار داد.جادوگر به او گفته بود با انجام این کار بخت و اقبال بد از او دور خواهد شد.این هتک حرمت ها تا دو سال ادامه داشت تا این که دخترک باردار شد و کار به مراجع قانونى کشید.با بررسى پلیس و انجام آزمایشات DNA روى کودک متولد شده گناه متهم محرز شد و در دادگاه به تحمل حبس محکوم گردید.