تعرض دو مرد چینی به یک زن انگلیسی به بهانه کمک به او!

دو مرد چینى به بهانه رساندن یک زن انگلیسى به منزلش او را سوار بر خودرو کرده و او را مورد هتک حرمت قرار دادند و از محل گریختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى پلیس به نقل از شبکه “بى.بى.سى” ، یک زن ۲۷ ساله انگلیسى شب گذشته در حال بازگشت از یک کلوپ شبانه به دو مرد چینى برخورد کرده و پیشنهاد آنها براى رسانیدن وى به منزلش را پذیرفت.این دو مرد چینى هدفى شوم داشته و پس از طى مسافتى طولانی، زن جوان را به جنگلى در فرعى جاده برده و او را مورد هتک حرمت قرار دادند و از محل گریختند.این زن نیز با تلفن همراه خود با پلیس تماس گرفته و موضوع را اطلاع داد.پلیس درصدد شناسایى دو متهم فرارى و دستگیرى آنهاست.