تعرض رانندگان تاکسى به ۵۸ مسافر زن در آدلاید استرالیا

 58 زن استرالیایى پس از سوار شدن برتاکسى از سوى رانندگان مورد تعرض قرار گرفتند.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه “ساندى” ، پلیس استرالیا دیروز از وقوع ۵۸ فقره تعرض رانندگان تاکسى به زنان مسافر در آدلاید خبر داد.براساس این گزارش، طى چند روز اخیر ، ۵۸ زن که ادعا مى کردند پس از سوار شدن بر تاکسى و تردد در خیابان هاى آدلاید از سوى رانندگان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، به نزد پلیس رفته و شکایت نامه اى تنظیم کرده اند که این امر موجب نگرانى شهروندان شده است.برپایه این گزارش، دو زن جوان نیز روز گذشته با حضور به نزد پلیس از وقوع همین حادثه خبر دادند که در حال حاضر ماموران با بررسى صحت و سقم شکایات مطرح شده درصدد پیگیرى موضوع و دستگیرى رانندگان متعرض است.