تعرض و قتل دخترچهار ساله بدست یک جوان ۲۰ ساله!

یک جوان ۲۰ ساله افریقایى به اتهام هتک حرمت و قتل یک دختربچه چهار ساله دستگیر شد.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از سایت خبرى “نیوز توانى‌فور” حاکى است،‌ یک جوان ۲۰ ساله افریقایى که پلیس از ذکر نامش خوددارى کرد، دیروز به اتهام هتک حرمت و قتل یک دختربچه چهار ساله که دو هفته پیش در “کاکاماس” صورت گرفته بود، دستگیر شد.براساس این گزارش، پلیس دو هفته پیش با کشف جسد دختربچه اى که غرقه در خون در علفزارهاى نزدیک خانه اش قرار داشت، تحقیقات تازه اى را براى یافتن عامل حادثه آغاز کرد و در نهایت متهم ۲۰ ساله را شناسایى کرد.متهم فوق دو روز دیگر در این رابطه وارد دادگاه مى شود.