تعقیب قضایی برای اشتباه در انتخاب سطل زباله


 
images/20060711/dona.jpg
 
جام‌جم آنلاین: یک زن انگلیسی ۳۱ ساله روز دوشنبه ۱۰ ژوییه در مقابل دادگاه حاضر شد زیرا در انتخاب سطل زباله اشتباه کرده بود و زباله‌های غیربازیافتی را در سطل زباله سبز که اختصاص به شیشه، مقوا و پلاستیک دارد، ریخته بود!
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونا چایس نخستین فردی است که برای نقص قانون حفاظت محیط زیست مصوب ۲۰۰۵ بریتانیا تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
دونا چایس ۳۱ ساله متهم است که ته سیگارها، بقایای مواد غذایی، قطعات فلزی و بقایای یک جارو برقی اسقاطی را داخل سطل زباله ویژه زباله‌های قابل بازیافت ریخته است!
به گفته دادستان دادگاه کولومپتون در جنوب غربی انگلستان دونا چایس برای هر یک از مواد غیرمجازی که به داخل سطل زباله‌های قابل بازیافت ریخته است با یک جریمه ۱۰۰۰ پوندی معادل ۱۴۵۰ یورو مواجه است.
خانم چایس اتهامات خود را رد کرده و اطمینان می‌دهد او این زباله‌های غیرقابل بازیافت را در سطل زباله سبز نریخته است.