تغییر در پخش اخبار شبکه خبر

از اواسط خرداد ماه امسال در برنامه پخش اخبار شبکه خبر تغییراتی ایجاد شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از ۲۰ خرداد ماه امسال تغییراتی در پخش اخبار شبکه خبر ایجاد شد که یکی از این تغییرات، حذف بخش خبری حوادث کشور بود که به ترتیب در زمان های ۲۱ الی ۱۵/۲۱ و  30/15 الی ۴۵/۱۵ روی آنتن می رفت.
بر این اساس، خبرهای این دو بخش خبری در بخش های خبری مشروح و نیمه مشروح به ترتیب در ساعت های ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۲ و 1 بامداد به مدت ۱۵ دقیقه پخش می شود.
همچنین از دیگر تغییرات پخش اخبار از شبکه خبر می توان به تغییر نام اخبار دانش و سلامت به اخبار پزشکی اشاره کرد که در ساعت ۱۸ پخش می شود