تفاوت های روز زن و مرد و ازدواج تو دنیا

سالگرد ازدواج:

۱) زن: عزیزم امید وارم همیشه عاشق بمانیم وشمع زندگیمان نورانی باشد.

۲) مرد: عزیزم کی نوبت کیک می شه؟

روز زن:

۱)زن: عزیزم مهم نیست هیچ هدیه ای برام نخریدی یک بوس کافیه

۲)مرد: خوشحالم تو رو انتخاب کردم آشپزی تو عالیه عزیزم (شام چی داریم؟)

روز مرد:

۱) زن: وای عزیزم اصلا قابلتو نداره کاش می تونستم هدیه بهتری بگیرم.

۲) مرد: حالا اشکال نداره عزیزم، سال دیگه جبران می کنی (چه بوی غذایی میاد)

۴۰ روز بعد از تولد بچه:

۱) زن: وای مامانی بازم گرسنه هستی؟ (عزیزم شیر خشک بچه رو ندیدی؟)

۲)مرد: با دهان پر(نه عزیزم ندیدم، راستی عزیزم شیر خشک چقدر خوشمزه است؟)

۴۰ سال بعد:

۱)زن: عزیزم شمع زندگیمون داره بی فروغ میشه ما پیر شدیم

۲)مرد: یعنی دیگه کیک نخوریم ؟

۲ ثانیه قبل از مرگ:

۱) زن: عزیزم همیشه دوستت داشتم

۲) مرد: گشنمه

وصیت نامه:

۱) زن: کاش مجال بیشتری بود تا درمیان عزیزانم می بودم و نثارشان می کردم تمام زندگی ام را!!
۲) مرد: شب هفتم قرمه سبزی بدید!

اون دنیا

۱)زن : خطاب به فرشته ی مسئول: خواهش می کنم ما را از هم جدا نکنید، نه… نه… عزیزم… خدایا به خاطر من…
(و سر انجام موافقت می شه مرد از جهنم بره بهشت)
۲)مرد: خطاب به دربان جهنم: حالا توی بهشت شام چی میدن!!!!!!!