تلاش زن آمریکایی برای کسب لقب چاق‌ترین مادر جهان

یک زن آمریکایی که ۲۷۸ کیلو وزن دارد قصد دارد در سال آینده وزن خود را به دو برابر افزایش دهد تا چاق‌ترین مادر جهان شود. این زن می‌گوید: از وزن خود راضی است. زن آمریکایی در ایالت نیوجرسی آمریکا سکونت دارد. یکی از دوستانش به او کمک می کند تا وزن خود را به بیش از ۵۰۰ کیلو افزایش دهد و چاق‌ترین مادر جهان شود.

زن آمریکایی
زن آمریکایی2زن آمریکایی3
سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

خبرآنلاین